Pasivní rodinné domy – co je pasivní dům.

Pasivní rodinný dům.

Pasivní dům je budova, která zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez toho, aniž by se musel použít klasický otopný systém. Název vychází z  principu využívání pasivních tepelných zisků. Pasivní rodinný dům spotřebuje o 85 – 90% méně energie než běžný dům.

Dům, postavený v pasivním standartu, má mnoho výhod. Jsou to komfortní bydlení v zimě i létě, extrémně nízké náklady na vytápění, stálý přívod čerstvého vzduchu bez průvanu, minimální teplotní rozdíly v místnosti a kvalitní ochrana konstrukcí.

Pasivní rodinný dům - stupnice

Pasivní rodinný dům - stupnice

 

Základními principy pasivních budov jsou: kompaktní tvar budovy (ideálně krychle nebo kvádr), omezení volně stojích budov (ideálně řadová nebo bloková výstavba), jižní orientace budovy nezastíněná okolní zástavbou (aby se zvýšily pasivní zisky) a kompaktnost budovy (aby nevznikala zbytečně místa, kde by mohly vznikat tepelné mosty). V případě, že jsou všechny principy dodrženy, vzniká ideální budova, která maximálně využívá pasivních zdrojů a snižují se tak náklady na bydlení.

Zmenšení energetické náročnosti pasivních domů je možné díky mimořádně kvalitní mu zateplení a vyloučení tepelných mostů, neprůvzdušnosti a větracímu systému se zpětným ziskem tepla.

 

 

Kvalitní zateplení pro pasivní dům

Kvalitní zateplení, tedy izolace obvodových konstrukcí je jednou z nejdůležitějších položek u pasivního domu. Všechny neprůhledné obovodovodové konstrukce musí být izolovány natolik, aby splnily hodnotu součinitele prostupu tepla U menší než 0,15 W/(m2.K). Na stavbě tomu odpovídá přibližně 30cm tepelné izolace. Záleží však na tom, jak typ obvodové se použije. Zda je o stavbu masivní zděnou nebo betonovou, dřevostavbu prefabrikovanou nebo montovanou. K zateplení se může použít klasických materiálů jako jsou minerální vlny, polystyren, izolace na bázi PUR pěny nebo přírodní izolace jako celulózu, ovčí vlnu aj.

Nejproblematičtějším místem při zateplování budovy bývají výplně otvorů, a proto se na ně musí klást také velký důraz. Při jejich napojení na neprůhlednou konstrukci musíme být velmi opatrní. Je zde nutné splnit podmínky zasklení, omezení tepelných mostů v místě osazení a roční bilanci zasklení. Zároveň musíme i brát v úvahu, že zasklené plochy slouží zároveň jako sluneční kolektor. Ideální je proto pro ně jižní orientace.

Neprůvzdušnost pasivních domů

Neprůvzdušnost je další podmínkou pro zajištění příjemného prostředí v domě. Malými otvory a netěsnostmi v konstrukcích může unikat teplo a procházet vlhkost, která pak kondenzuje na konstrukcích. Je proto nutné celou stavbu zabalit do vzduchotěsné obálky. Měřením pomocí testu neprůvzdušnosti se po té zjistí, zda budova vyhovuje. Dojde k tomu v případě, že hodnota je menší než 0,6/h,což znamená, že při tlakovém 50 Pa se přes netěstnosti nevymění více jak 60% celého objemu vzduchu v objektu.

Větrání v pasivním domě

Bez kvalitního větrání nemůžeme dům nazvat pasivním. K cirkulaci vzduchu v domě se užívá nuceného věrání s instalovanou jednotkou pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu ( rekuperace ). Tento systém má oproti běžnému přirozenému větrání mnoho výhod. Množství vzduchu je přesně dávkováno, proto není nutné větrat a nedochází tak ke zbytečným tepelným ztrátám. Vzduch je neustále čištěn průchodem přes filtry vzduchotechnické jednotky a je tak zajištěna jeho nezávadnost. V jednotlivých místnostech také nedochází k teplotním rozdílům. Vzduch rovnoměrně prochází celou budovou malou rychlostí, která je lidským vnímáním nepostřehnutelná.

Výše uvedené informace ohledně pasivních domů jsou jen ty nejzákladnější. Samozřejmě tato problematika je mnohem složitější.

Pasivní domy v ČR a v Evropě

Pasivní rodinné domy v České republice ještě nemá historii, nicméně když se podíváme do našich sousedních zemí, jako je Rakousko a Německo pochopíme, že je jen otázkou času, než se u nás začnou stavby navrhované v pasivním standartu začnou stavět masově.

  • Pro tento článek ještě lze zakoupit reklamu - zobrazit formulář pro nákup
    * (uveďte včetně http://)
    * (bude zobrazeno jako klikatelný odkaz)
    * (bude zobrazeno za odkazem, neklikatelné)
    Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit! Podmínky reklamy
Powered by pes502